VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka školy:Mgr. Blanka Tomčová             e-mail       tel: 047 560 36 13
Zástupkyňa riaditeľky pre pedagogické činnosti:   Ing. Mária Mišuráková  e-mail 
Zástupkyňa riaditeľky pre TEČ:   Ing. Mária Kisantal  e-mail 
  e-mail: sekretariat@obchars.sk
© OA RS
  webmaster
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!