Bilancovali sme

Na našej škole sme 30. júna bilancovali školský rok 2016/2017. V jedálni sa zišli všetci žiaci školy a pedagógovia. Riaditeľka školy Mgr. Blanka Tomčová v krátkom príhovore poďakovala všetkým prítomným za celoročnú prácu a ocenila knižnou odmenou žiakov, ktorí dosiahli priemer známok 1,00 – Gréta Hanusová, Monika Hoszúrétiová, Simona Kántorová, Tomáš Kováčik a Mária Szőkeová z I. A triedy, Egon Németh z I. C triedy, Rebeka Uhrinová a Andrea Vranská z II. A triedy a Marianna Punková z III. C triedy. Za celý školský rok nevymeškali ani jednu vyučovaciu hodinu: Dávid Bodor z I. C triedy a Rikarda Dominika Mokányová a Annamária Farkašová z II. A triedy. Mgr. Lujza Zelezníková vyhodnotila súťaž Matematický klokan. Vecnú cenu získal ako úspešný riešiteľ Erik Pacsmár z II. A triedy. Ing. Belicová vyhodnotila súťaž I-bobor. Najlepšie umiestnenie z našej školy získal Tomáš Kováčik z I. A triedy. Ing. Mária Mišuráková odovzdala diplomy žiačkam: Márii Szőkeovej, Simone Kántorovej, Gréte Hanusovej (I. A trieda) a Nikolete Vraštiakovej z II. A triedy za reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži INTERSTENO. Záver oceňovania patril Mgr. Kurekovej, Mgr. Paulyovej a Mgr. Babicovej, ktoré vyhodnotili vydarenú akciu Olympijský deň, ktorý sa konal 14. júna 2017.
Milou slávnosťou sme ukončili školský rok 2016/2017 a tešíme sa na dni oddychu a pohody.
Bez lavic

Naša škola OA – KA sa po prvý raz zapojila
do iniciatívy Deň prázdnych lavíc

Žiacka školská rada dala podnet, aby sa aj naša škola zapojila do iniciatívy Deň prázdnych lavíc, ktorý sa konal 16. júna 2017. Niektorí vyučujúci svoje predmety učili na našom školskom dvore. Bolo to príjemné spestrenie vyučovacieho procesu. Oslavy tohto dňa pripadajú každoročne na tretí júnový piatok, ktorý je medzinárodným dňom učenia sa na čerstvom vzduchu a sviatkom prepájania teoretických vedomostí s praktickým životom. Iniciatíva sa začala v roku 2012 vo Veľkej Británii, nazvaná ako Empty Classroom Day, a postupne sa rozšírila do celého sveta.

Olympijský deň

Olympijský deň

Dňa 14. júna 2017 sa v Obchodnej akadémii - Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote športovalo v rôznych disciplínach. Zorganizovali sme Olympijsky deň. Pri slávnostnom zahájení za zvukov Olympijskej hymny sme vztýčili Olympijsku zástavu a odštartovali netradičné disciplíny. Potom sa žiaci každej triedy so svojimi učiteľmi zúčastnili Olympijskeho maratónu, ktorého súčasťou bolo aj vyplnenie testu s olympijskou tématikou. Po odbehnutí mali možnosť sa zapojiť do ďalších športových aktivít. V telocvični školy sa uskutočnil medzitriedny futsalový turnaj chlapcov,. V malej telocvični sa precvičovala zumba, v jedálni školy aerobik a na školskom dvore sa hral bedminton.
Do športových aktivít sa aktívne zapojili nielen žiaci, učitelia ale aj zamestnanci školy. Bolo to nielen individuálne, ale aj kolektívne súťaženie, pretože žiaci aj učitelia zbierali body pre svoju triedu. Vyhodnotenie Olympijskeho dňa sa uskutoční na slávnostnom ukončení školského roku , kde žiaci i triedy dostanú vecné ceny a sladké odmeny.
Športu zdar!

Mgr. Jana Kureková
Právo v praxi – súdne pojednávanie

Súdne pojednávanie

Súdne pojednávania prebiehajú v budove súdu len v pojednávacích miestnostiach. Takéhoto súdneho pojednávania sa zúčastnila III. A trieda 13.júna 2017 na Okresnom súde v Rim. Sobote. Hlavné pojednávanie viedla JUDr. Alena Ondrejová vo veci úverového podvodu. Žiaci v priamom prenose mali možnosť vidieť, ako ľahko môže prísť človek o majetok – alebo sa dostať do väzenia kvôli nepremyslenej „výhodnej pôžičke“ od nebankového subjektu. Nebankovky na svojich dlžníkov, čo nestíhajú splácať svoje úvery, podávajú trestné oznámenia.
Takáto netradičná hodina je spojením práva a praxe, čo zvyšuje právne vedomie našich žiakov.

Ing. Gecková

Súťaž SČK „Baby program“

Baby program

Dňa 6. júna 2017 SČK organizoval obľúbenú súťaž „Baby program“. Tak ako aj po iné roky ani tento ročník súťaže naša škola nevynechala. Do súťaže sme prihlásili dve družstvá v zložení: I. družstvo tvorili žiačky I. A triedy: Miroslava Bahledová, Mária Szőkeová, Gréta Hanusová, Dominika Kubandová, Diana Bafiová. II. družstvo tvorili žiačky II. A triedy: Miroslava Liptayová, Nikoleta Šimičková, Barbora Hrivňáková, Sofia Šánthová, Vanessa Háziková, Natália Šabíková.
Obe družstvá dosiahli výborné výsledky. Žiačky I. A triedy sa umiestnili na 1. mieste a žiačky II. A triedy na 2. mieste.
Verím, že skúsenosti získané na takejto súťaži môžu v budúcnosti zúročiť mladé ekonómky pri najdôležitejšom povolaní ženy a to byť matkou. Naučia sa s láskou starať sa o svoje ratolesti a tak z nich vychovať dobrých a šikovných mladých ľudí.

Brezovická

Gustáv Murín

Beh Janka Jesenského v Jesenskom

Dňa 31.mája 2017 sa žiaci Obchodnej akadémie - Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote zúčastnili pod vedením Mgr. Jany Kurekovej II. ročníka Behu Janka Jesenského v Jesenskom.V behu na 2000 m žiak našej školy Andrej Bodor sa umiestnil na 1. mieste. Umiestnenie ostatných žiakov: Pavol Rapčan 4. miesto, Alexander Slabecius 5. miesto, Patrik Bitala 6. miesto a Norbert Kováč 7. miesto.

Mgr. Jana KurekováBeseda s Gustávom Murínom

Gustáv Murín Gustáv Murín

Dňa 30. 5. 2017 sa žiaci I. A triedy zúčastnili besedy so spisovateľom a dramatikom Gustávom Murínom, autorom literatúry faktu, esejí a odborných článkov z biológie a ekológie. V komornom prostredí mestskej knižnice sa žiaci dozvedeli informácie o autorovej voľnej tvorbe, ale hlavne o faktoch o slovenských mafiánoch. Vypočuli si zaujímavosti o najsofistikovanejšom mafiánskom vrahovi J. Roháčovi, o M. Černákovi, o vražde R. Remiáša či o R. Holubovi. Autor pútavou formou prezentoval zozbierané informácie publikované v knihách a mládež ho odmenila búrlivým potleskom.

Ing. J. Balíková


Mladí účtovníci z OA Rim. Sobota

Mladí  účtovník Mladí  účtovník

Žiak IV. A triedy – Lukáš Benda sa zúčastnil jubilejného 20. ročníka celoštátnej súťaže Olympiáda Mladý účtovník 2017, ktorá je určená pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií. Regionálne kolo súťaže v účtovníctve a v programe OMEGA sa uskutočnilo pod záštitou Katedry účtovníctva a audítorstva Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave – na pobočke v Košiciach. Lukáš sa umiestnil na peknom 10. mieste. Školu úspešne reprezentoval aj jeho spolužiak z tej istej triedy – Igor Chromek.

Ing. Anna Gecková


INTERSTENO 2017

V dňoch 17. apríla – 9. mája 2017 sa uskutočnil 15. ročník medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2017. Celkovo sa súťaže zúčastnilo viac než 600 pretekárov z USA, Kanady, Japonska, Ruska, Turecka, Talianska, Francúzska, Španielska, Belgicka, Holandska, Švajčiarska, Rakúska, Nemecka, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu pri penalizácii 50 úderov za chybu, pričom sú hodnotené práce, ktoré spĺňajú stanovené kritériá rýchlosti a presnosti.
Súťaží sa v odpise v materinskej reči a vo viacjazyčnom odpise. Súťažiaci si môže vybrať zo 16 jazykov, ale môže súťažiť aj v jednom z cudzích jazykov podľa vlastného výberu.
Do súťaže INTERSTENO 2017 sa úspešne zapojilo 5 našich žiakov: M. Szőkeová, S. Kántorová, G. Hanusová, N. Kováč z I. A triedy a N. Vraštiaková z II. A triedy Najlepší výkon dosiahla Nikoleta Vraštiaková, dosiahla 10. miesto na svete vo svojej kategórii.
Medzinárodná súťaž INTERSTENO 2017 prispieva k zvyšovaniu výkonov jednotlivých pretekárov, ktorí tak majú možnosť porovnať svoje výsledky s výsledkami súťažiacich z iných krajín a sú motivovaní stále zvyšovať svoj výkon.
Po stopách spomienok 2. svetovej vojny

Školské majstrovstvá Slovenska
v silovom päťboji

11. mája 2017 sa žiaci našej školy v zložení A. Gombala, D. Tergácz, V. Hruška a D. Kobol zúčastnili pod vedením Mgr. Jany Kurekovej Školských majstrovstiev Slovenska v silovom päťboji. Táto súťaž bola súčasťou olympiády stredoškolákov GAUDEÁMUS IGITUR 2017 v Trnave. Družstvo OA-KA sa umiestnilo na IV. mieste s celkovým počtom dosiahnutých bodov 779. V súťaži jednotlivcov náš žiak Adrián Gombala sa umiestnil na II. mieste s počtom bodov 302.

Súťaž Družstiev prvej pomoci SČK

Súťaž Družstiev prvej pomoci SČK

V rámci dní mesta 04. 05. 2017 sa uskutočnilo územné kolo súťaže Družstiev prvej pomoci do ktorého sa zapojila aj naša škola. Tento rok sme mali dve družstvá. Jedno tvorilo šesť dievčat z I. A triedy a druhé dievčatá z II. A triedy. Súťažilo sa na 5 stanovištiach, kde oba tímy museli preukázať svoje schopnosti v zachraňovaní ľudských životov. (resuscitácia, ošetrenie otvorenej rany, bezvedomie). Obsadili sme síce len 5. a 6. miesto, ale dievčatá ukázali, že majú vedomosti a dokázali by pomôcť v ohrození života.

Po stopách spomienok 2. svetovej vojny

Po stopách spomienok 2. svetovej vojny

Po stopách spomienok 2. svetovej vojny sa vybrali žiaci I.A triedy vo štvrtok 4.mája 2017 spolu s bývalými účastníkmi - protifašistickými bojovníkmi, ktorí svoje mladícke roky strávili na fronte. Na besede konanej na našej škole pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny spomínali a mladej generácii priblížili formou pútavého rozprávania vojnové hrôzy, ktoré my už nechceme a nemôžeme pripustiť, aby sa v našich dejinách opakovali. Dnes Vám patrí vďaka za náš slobodný a šťastný život.

Mgr. Juhászová

Deň slnečníc 2017

Deň slnečníc 2017

V dňoch 4. a 5. mája sa uskutočnila v našom meste verejná zbierka s názvom „Deň slnečníc 2017“. Táto zbierka je určená pre členov Slovenského zväzu sclerosis multiplex, pre ľudí nevyliečiteľne chorých na túto diagnózu. Aj v tomto roku sa naši žiaci tretích ročníkov : Bianka Vargicová, Lucia Šestáková, Karin Bakalová, Eleonóra Demeová, Veronika Slováková, Evelin Egri a Tomáš Túnyi aktívne zapojili do akcie. Dobrovoľnými príspevkami, ktoré vyzbierali tak pomôžu skvalitniť život ľuďom so sklerózou multiplex.

Krajské kolo v silovom päťboji

Stolnotenisový turnaj jednotlivcov

4. mája 2017 sa štyria chlapci a dve dievčatá našej školy zúčastnili stolnotenisového turnaja jednotlivcov konaného pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. Svetovej vojny.
Najlepšie umiestnenie dosiahol Matej Nemec 4. miesto.
Spomienka na obete vojny v Nemeckej

Nemecka

„Kto vám dal právo vziať život nevinným deťom a ženám, ľuďom, ktorí vám nič neurobili, ľuďom, ktorí nikomu nič neurobili?“ Tieto slová sme si vypočuli od človeka, ktorý na vlastné oči videl ako nacisti vo Vápenke v slovenskej obci Nemecká upálili jeho celú rodinu. Presne na tomto mieste sme si my, žiaci 1. A a 2. C triedy, uctili 02. 05. 2017 pamiatku ľudí, nevinných ľudí, ktorí umierali strašnou smrťou. Pozreli sme si o nich veľmi zaujímavý a dojímavý dokument, prezreli sme si náučné panely a mali sme možnosť vidieť aj výstavku predmetov, ktoré sa zachovali, napríklad detská topánočka a podobne. Po prehliadke bývalej vápenky sme sa spoločne presunuli k pamätníku obetiam SNP. Takéto pietne miesta by mal navštíviť každý človek, pretože v súčasnosti mnoho ľudí nevie pochopiť túto časť histórie. Práve takéto exkurzie nám otvárajú oči. Cestou späť sme si pripomínali známych slovenských dejateľov z nášho regiónu. Bol to naozaj silný zážitok a sme radi, že sme tam mohli byť.

Žiaci 1. A, 2. C

Krajské kolo v silovom päťboji

Krajské kolo v silovom päťboji

Družstvo chlapcov OA-KA RS v zložení Dávid Köböl, Vladislav Hruška, Adrián Gombala a Dávid Tergácz sa zúčastnilo krajského kola v silovom päťboji, ktoré sa konalo 28.4.2017 v Gymnáziu J. Hollého v Trnave. Táto súťaž bola súčasťou 10. ročníka krajskej KALOKAGATIE. Chlapci sa umiestnili na 1. mieste v rámci Banskobystrického kraja a postúpili na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 11.5. 2017 v Trnave. A. Gombala s počtom dosiahnutých bodov 299 bol najlepším jednotlivcom.
Držíme palce na Majstrovstvách Slovenska.

Francisciho Hnúšťa

Milovníci poézie a prózy mali možnosť prezentovať svoje recitátorské schopnosti 11.apríla 2017 na regionálnej súťaži Francisciho Hnúšťa, kde nemohli chýbať ani žiačky našej školy. To, že na našej škole máme dobré recitátorky, svedčia aj dosiahnuté výsledky dievčat z II. A triedy v zastúpení A. Vranskej, ktorá obsadila krásne 2. miesto v prednese prózy a verše z Hájnikovej ženy od P.O. Hviezdoslava recitovala N. Šabíková.

Mgr. Juhászová

Poznaj slovenskú reč

Poznaj slovenskú reč - opäť po roku sa 10.apríla 2017 konalo krajské kolo už v známych priestoroch v Lučenci, kde sa stretli súťažiaci v troch kategóriách a zmerali si jazykové zručnosti v pomerne náročných disciplínach, ktoré pozostávali z reprodukcie populárno- náučného textu, zo samostatnej tvorby textu úvahového charakteru a jeho ústneho prednesu i zo samostatnej tvorby textu pomocou vytypovaných slov. Aj našu školu reprezentovala žiačka II. C triedy Bianka Berkyová, ktorá sa umiestnila na peknom piatom mieste, ku ktorému jej srdečne blahoželáme a pevne veríme, že v budúcom ročníku svoje nadobudnuté tohtoročné skúsenosti bude vedieť zúročiť.

Mgr. Juhászová

Exkurzia Žiar nad Hronom

Exkurzia Žiar nad Hronom

Exkurzia Žiar nad Hronom Dňa 6. apríla 2017 sa žiaci II.A a II.C zúčastnili veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. Na veľtrhu sa zúčastnilo 23 cvičných firiem z rôznych škôl. Naši žiaci si popozerali stánky, uzavreli kontrakty, získali propagačné materiály, vizitky, a mohli ochutnať ukážky ich prác.
V stánkoch ponúkali mobilné telefóny, oblečenie, včelie produkty, drevené výrobky, pracovné nástroje a iné produkty. Bola to pre nich obrovská skúsenosť, keď že predmet cvičná firma ich čaká v treťom ročníku.
Po exkurzií v Žiari ich ešte čakala prehliadka Vígľašského zámku, ktorá sa im veľmi páčila. Po exkurzií žiaci vyhlásili, že na budúci rok by sa aj oni chceli zúčastniť už ako súťažiaci na veľtrhu cvičných firiem.

Mgr. Juhászová, Ing. Brezovická

Rodinné právo

Rodinné právo

Dnes 5. apríla 2017 znovu na našu školu zavítala JUDr. Renáta Vavráková z Okresnej prokuratúry v Rim. Sobote. Rodina a spoločnosť sa navzájom dopĺňajú a ovplyvňujú. Nielen spoločnosť vplýva na život rodiny, ale aj rodina pôsobí na život spoločnosti. Manželstvo, rodina, rodičovské práva a povinnosti, zastupovanie maloletých, výchovné opatrenia, druhy vyživovacích povinností, náhradná starostlivosť, ústavná starostlivosť a podobné pojmy boli témou dnešnej besedy, ktoré pani JUDr. Vavráková na príkladoch žiakom pútavo priblížila.

Ing. Anna Gecková

Mladý účtovník 2017

Mladý Účtovník

Každoročne sa na našej škole organizuje súťaž“ Mladý účtovník“. Aj tohto roku sa do nej zapojilo 7 šikovných mladých účtovníkov.
Najšikovnejší a najrýchlejší bol Lukáš Benda – IV.A trieda – I. miesto, druhý bol jeho spolužiak Igor Chromek – II. miesto a treticu úspešných žiakov zo IV. A triedy uzavrela Diana Gondová – III. miesto. Do súťaže boli zapojení aj 2 tretiaci, ktorí si overili doteraz získané vedomosti. Lukáš Benda a Igor Chromek - 31. marca 2017 reprezentovali školu na jubilejnom 20. ročníku „Olympiády Mladý účtovník 2017“ v Košiciach.

Ing. Anna Gecková, Ing. Raiszová

Deň učiteľov

Deň učiteľov

Žiacka školská rada si pri príležitosti Dňa učiteľov pripravila krátky program, ktorý sa konal v jedálni našej školy. V mene všetkých žiakov chcela poďakovať našim učiteľom za ich záslužnú, obetavú a často nedocenenú prácu, za ich nadšenie a entuziazmus. Popriala im, aby mali dosť síl a energie na posilňovanie ľudských hodnôt na ceste mladého človeka za vzdelaním.
Bolo to príjemné a milé posedenie aj preto, že sa ho zúčastnili aj bývalí učitelia - dôchodcovia.

Vedomostná súťaž Mladý Európan 2017

Mladý Európan

Po niekoľkoročnej prestávke sa naša škola dňa 31. marca 2017 zúčastnila regionálneho kola vedomostnej súťaže Mladý Európan v Lučenci.
Súťaž Mladý Európan dáva študentom možnosť zmerať si svoje sily vo vedomostiach o Európe a vyhrať zaujímavé ceny. Zároveň sa veľa nového naučia napríklad o histórii, geografii, osobnostiach či najvýznamnejších pamätihodnostiach v EÚ.
Súťaž pozostávala z vedomostného testu o EÚ, na ktorý mali žiaci 20 minút a mohli získať najviac 140 bodov.
V druhej časti riešili jazykovú tajničku, kde mohli získať 21 bodov. Po vyhodnotení týchto dvoch kôl postúpili tri družstvá do finále, kde ich čakal kvíz, ktorý mal tri okruhy: Osobnosti, Dominanty EÚ, Symboly EÚ.
Naša škola sa finále zúčastnila a v konkurencii 9 družstiev sme obsadili pekné 3.miesto.
Trojčlenný tím žiakov našej školy tvorili žiaci II. A triedy – Barbara Juhászová, Daniel Barna, Erik Pacsmár. Srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi.

Ing. Darina Brezovická

Projekt „ Bez hraníc“

Projekt „ Bez hraníc“

V rámci projektu „Bez hraníc“ nás v dňoch od 27. marca do 31. marca 2017 navštívilo 30 študentov a 3 pedagógovia zo strednej odbornej školy z Budapešti.
Počas celého týždňa absolvovali niekoľko zaujímavých akcií. V spolupráci s našimi študentmi pracovali na prezentáciách z oblasti cestovného ruchu, ktoré začali tvoriť na jeseň v Budapešti a teraz ich len dolaďovali do konečnej podoby.
Absolvovali v sprievode našich pedagógov prehliadku mesta, prednášku o historických zaujímavostiach v Gemerskom múzeu a večerný program im vyplnila návšteva našej hvezdárne, ktorá ich veľmi zaujala a obohatila o nové vedomosti a skúsenosti.
V stredu mali na programe celodenný výlet do jaskyne Domica a kaštieľa Betliar, ktorý spojili s prehliadkou Rožňavy.
Na záver jednotlivé tímy žiakov predstavili svoje prezentácie pred žiakmi a pedagógmi našej školy. Vyvrcholením celej akcie bol pre nich výlet „ otvoreným vláčikom“ po našom meste a do rekreačnej oblasti Kurinec, kde strávili pekné a príjemné odpoludnie.
Veríme, že takéto zaujímavé a obohacujúce projekty so zahraničnými partnermi sa nám podarí zrealizovať aj v budúcnosti.

Plavecký kurz

Plavecký kurz

V dňoch 22. 03. – 24. 03. 2017 sa naši žiaci 2. ročníka zúčastnili plaveckého kurzu v krytej plavárni v Rimavskej Sobote.
V prvých dňoch boli žiaci rozdelení do skupín na základe ich plaveckých schopností. Slabší žiaci pod dozorom Ing. D. Brezovickej sa učili plávať s pomocou rôznych pomôcok. Tí lepší plavci pod dozorom Mgr. Z. Babicovej sa zdokonaľovali vo svojich plaveckých zručnostiach.
Tí najlepší zo všetkých pod dozorom Mgr. J. Kurekovej mali možnosť zdokonaliť sa v rôznych plaveckých štýloch. V priebehu týchto dní došlo k výraznému pokroku u všetkých žiakov.
Na záver kurzu sa žiaci učili zachraňovať topiacich sa. Konali sa aj rôzne súťaže v plávaní a potápaní, za ktoré žiaci dostali rôzne odmeny.
Pobyt v plavárni sa všetkým žiakom veľmi páčil.

Exkurzia do Knižnice Mateja Hrebendu v RS

Exkurzia do knižnice

„ 1.A v detskom kútiku Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote“ Dňa 21. 02. 2017 sme my, žiaci 1.A triedy, navštívili mestskú knižnicu Mateja Hrebendu. Už z námestia nás vítal latinský nápis „Statuum providentia, populi solertia, publicis usibus“ (v preklade znamená: Starostlivosťou štátu a usilovnosťou ľudu postavené pre službu verejnosti), ktorý zdobí túto krásnu historickú budovu. Hneď po príchode nás milá pani knihovníčka privítala úsmevom a previedla nás po tajomných kútoch našej knižnice. Ukázala nám snáď všetko, čo mohla. Nevynechala ani oddelenie beletrie, náučné oddelenie, oddelenie umenovedné, ba dokonca sme tam našli aj cudzojazyčnú literatúru (nemecká, anglická, maďarská...) . Taktiež nás zaviedla do detského kútika, kde sme sa naozaj všetci našli. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých vecí, ktoré nám poslúžia aj v škole na hodinách slovenčiny. Dopočuli sme sa, že sa v knižnici bude konať aj kurz trénovania pamäte pre všetky vekové kategórie. Novinkou pre nás je, že v knižnici môžu čítať aj nevidiaci, keďže knižnica vlastní aj knihy písané v Breillovom písme a zariadenia, vďaka ktorým môžu nevidiaci knihu aj „počúvať“. Ako bonus knižnica ponúka pre čitateľov trávenie voľného času v čitárni alebo využitím internetu. Táto exkurzia knižnicou bola pre nás veľmi príjemná a určite ju radi navštívime zas.


Lyžiarsky výcvik žiakov 1.A a 1.C triedy

Lyžiarsky

Lyžiarsky výcvik žiakov 1.A a 1.C triedy V dňoch 13.2.2017 – 17.2.2017 sme sa my, žiaci 1. ročníka, zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Slovenskom raji.
V prvý deň sme sa síce zobudili do hmlistého rána, no napriek tomu nás dobrá nálada a nadšenie neopúšťalo. Nasadli sme do autobusu a vydali sme sa do krásneho horského zasneženého prostredia. Po príchode sme sa ubytovali v Hoteli Mlynky a tu sa začalo naše päťdňové dobrodružstvo.
Hneď po ubytovaní sme si vypožičali lyžiarske výstroje a už v pondelkové poobedie sme sa vybrali zoznámiť sa so svahom a rozdeliť sa do skupín podľa lyžiarskych schopností každého z nás. Boli medzi nami skúsení lyžiari, ale takisto aj úplní začiatočníci. No aj tí, ktorí stáli na lyžiach prvýkrát, sa na lyžiach našli. V prvý večer sme boli dosť vyčerpaní, tešili sme sa najmä na večeru a sprchu. Večer sme už mali voľný čas a ten sme trávili všetci spolu.
V ďalšie dni sme sa lyžovali doobeda aj poobede a v stredu sme sa vydali na dlhšiu prechádzku prostredím, v ktorom sme sa nachádzali. Cestou sme sa zastavili v obchode, vďaka čomu sme si doplnili zásoby jedla a pitia ?. Vo štvrtok sme sa ukázali na svahu „v plnej kráse“ v rôznych lyžiarskych súťažiach, ako napríklad slalom.. Tí šikovnejší boli aj ocenení. Počas celého výcviku sa bodovali izby a najporiadnejší si pochutnali na sladkej odmene. Vo štvrtok večer sme ukončili náš lyžiarsky výcvik diskotékou, na ktorej sa všetci zabavili. Nikto nechcel veriť, že náš týždeň sa končí. A tak sme sa v piatok ráno už len naraňajkovali, vrátili výstroje a čakali na odvoz domov.
Tento lyžiarsky bol naozaj super a aj počasie bolo po celý čas slnečné a jasné. Určite by sme si ho všetci radi zopakovali ešte raz.

Vraštiaková


Krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 16. februára 2017 sa na Obchodnej akadémii v Lučenci uskutočnilo krajské kolo Súťaže žiakov stredných škôl v SIP. Súťažilo sa v troch disciplínach a to v písaní na počítači, v úprave textu na počítači a wordprocessing. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých disciplínach. Súťažiaci boli Martin Muška zo IV. B triedy, Miroslava Liptayová a Nikoleta Vraštiaková z II. A triedy. Nikoleta Vraštiaková súťažila vo všetkých troch disciplínach. V súťaži úprava textu na počítači sa umiestnila na 3. mieste a taktiež obsadila 3. miesto aj v súťažnej disciplíne Wordprocessing. Srdečne blahoželáme.

Ing. Darina Brezovická


Beseda s prokurátorkou

Naši najúspešnejší

Dňa 15. februára 2017 na našu školu zavítala JUDr. Renáta Vavráková z Okresnej prokuratúry v Rim. Sobote. Zaujímavým a pútavým spôsobom priblížila žiakom problematiku v oblasti trestného práva a ozrejmila pojmy ako prečin, zločin, mladistvý, drogová kriminalita, druhy trestov, výpis a odpis z registra trestov a podobne. Spoločne sme dospeli k tomu, že neznalosť zákona neospravedlňuje.
Zároveň sme s III. A triedou navštívili aj nové priestory Okresného súdu v Rim. Sobote.

Ing. Anna Gecková

Dni otvorených dverí 2017

Naši najúspešnejší

V piatok a sobotu 10. a 11. februára 2017 otvorila naša škola svoje brány a privítala návštevníkov podujatia, ktoré sa stalo tradíciou. Žiaci zo základných škôl z mesta a regiónu mali možnosť spoznať priestory školy, nahliadli do tried aj učební, stretli sa s pedagógmi školy, dozvedeli sa o podmienkach štúdia na obchodnej akadémii. Naši žiaci sa zhostili úlohy sprievodcov a popritom odpovedali na mnohé zvedavé otázky. V sobotu si záujemcovia o štúdium mohli vyskúšať cvičné prijímačky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky formou testu na e- learningovom portáli Moodle, ktorý hneď vyhodnotil ich výsledky a takisto si vyskúšali výukový program ZAV pre písanie na počítači.

Naši najúspešnejší

Naši najúspešnejší

31. január je každoročne dňom, kedy žiaci dostanú hodnotenie svojej polročnej práce. Nebolo to inak ani tento rok. Naši žiaci si odnášali domov výpisy vysvedčení a niektorým žiakom boli udelené aj pochvaly triednymi učiteľmi za veľmi dobrý prospech (priemer do 1,5), za reprezentáciu školy a najviac 10 ospravedlnených vymeškaných hodín. Najlepší žiaci dostali pochvalu riaditeľkou školy za výborný prospech – priemer 1,00 a vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín.
Za jednotlivé triedy to boli nasledovní žiaci
I.A Hanusová, Kántorová Kováčik, Szőkeová – výborný prospech
Bitala, Slabecius – vzorná dochádzka
I.C Bodor – vzorná dochádzka
III.A Strýček – vzorná dochádzka
III. C Punková, Sajko - výborný prospech
IV. A Péntek – vzorná dochádzka
Všetkým našim žiakom prajeme veľa študijných úspechov aj v druhom polroku, veľa chuti do učenia, síl na zdolávanie prekážok a veľa motivácie na ceste k vytýčeným cieľom

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Okresné kolo 27. ročníka súťaže pre talentovaných žiakov – Olympiádu v nemeckom jazyku - tento školský rok organizačne zabezpečovala naša škola. Súťaž sa uskutočnila vo štvrtok 19. januára 2017. Súťažilo sa v troch kategóriách – 2A, 2B a 2D a zúčastnili sa štyria žiaci, ktorí reprezentovali svoje školy ako víťazi školského kola. Novinkou tohto ročníka bol postup súťažiacich do okresného kola z prvého a druhého miesta. Súťaž sa skladá z písomnej a ústnej časti, výkony žiakov hodnotila porota v zložení učiteliek nemeckého jazyka zo stredných škôl v meste.
V kategórii 2A obsadil prvé miesto Alex Farkaš zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote a druhé postupové miesto obsadila Simona Gescheitová z Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote. V kategórii 2D zvíťazila Dajana Nerádová zo Strednej odbornej školy v Tisovci.
Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce pri reprezentácii okresu Rimavská Sobota na krajskom kole v Banskej Bystrici.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku na našej škole

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Dňa 18. 1. 2017 sa našej škole konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. 12 študentov zo stredných škôl z okresu si prišlo vyskúšať svoju schopnosť komunikovať v tomto jazyku. Ich odpovede hodnotili dve odborné poroty zložené z učitelov angličtiny zo stredných škôl v Rimavskej Sobote. Študenti súťažili v kategoriách 2A, 2B, 2D a 2C2. Súťaž pozostávala z písomnej časti, ktorá zahŕňala gramatiku, slovnú zásobu a posluch a z ústnej časti, v ktorej sa testoval dialóg a opis obrázku, resp. vytvoriť príbeh na základe obrázku.


Víťazmi sa stali:
Kategoria 2A – Pavol Ďurás /Gymnázium I. Kraska RS/
Kategória 2B - Gabriel Csók /Súkromná SOŠ RS/
Kategória 2D - Július Číž /SOŠ Tisovec/
Kategoria 2C2 –Ester Magyarová /EGT Tisovec/
Víťazom srdečne blahoželáme!

Mgr. Alena Kováčová, Mgr. Roman Hanus

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku 22. decembra 2016 zišli naši žiaci a učitelia v priestoroch školskej jedálne, aby sa rozlúčili s  rokom 2016 a popriali si šťastné, veselé a pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2017. S veľkým nadšením si žiaci pripravili kultúrny program, v ktorom nás pobavili spevom, tancom, hrou na hudobných nástrojoch. Vyvrcholením nášho sviatočného predpoludnia bolo vyhodnotenie súťaže – vianočná výzdoba tried. Porota zložená zo zástupcov jednotlivých tried rozhodla, že na 3. mieste skončila II. A trieda, na 2. mieste I.C a najkrajšiu výzdobu si pripravila IV.C trieda, ktorá zvíťazila už po štvrtýkrát a získala tortu.

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť

Dňa 22. decembra 2016 sa na našej škole konali aktivity k FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Do akcie sa zapojili všetci žiaci školy. Prváci si pozreli animované filmy – Prípad smrtiacej špirály alebo drsná škola finančnej gramotnosti, Rozprávka o inflácii a Výroba 10,- € bankovky. Druháci si zahrali hru BUSINESS MASTER a súťažili o najvyšší dosiahnutý zisk pri podnikaní. Tretiaci – v spolupráci s finančnými reprezentantmi OVB – Leou Krnáčovou, MBA - obchodnou vedúcou a Petrom Kováčom – obchodným vedúcim - si zahrali hru FINANČNÁ SLOBODA, ktorou sme žiakom priblížili správne využívanie finančných produktov na trhu formou rodiny. Žiakom štvrtého ročníka finančná reprezentantka OVB Ing. Jana Hegedúšová – obchodná vedúca - priblížila témy II. dôchodkový pilier a Poisťovníctvo. Niektorí žiaci mali možnosť zmerať si svoj finančný kvocient prostredníctvom FQ testu a Pénzügyi inteligenciatesztu.

Ing. Gecková

Dobré slovo

Ročníkové kolá v odpise textu na PC

V novembri sa na našej škole konali ročníkové kolá v odpise textu na PC na 10 minút. Do súťaže, ktorá sa konala 15. decembra 2016 postúpili 5 žiaci z každého ročníka. Zúčastnení žiaci dosiahli pekné výsledky, o čom svedčí aj výsledková listina v ktorej sú uvedení najlepší žiaci z každého ročníka. Víťazi budú reprezentovať našu školu na krajských pretekoch v písaní na PC. Prví z jednotlivých ročníkov dostali diplomy i hodnotné ceny. Srdečne blahoželáme.

Ing. Darina Brezovická

Dobré slovo

Dobré slovo

Dobré slovo – sa nieslo po celý súťažný deň v Základnej škole v Bátke, kde sa opäť po roku konala súťaž recitátorov- milovníkov slovenskej poézie a prózy pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským. V tento deň našu školu reprezentovali dve žiačky I.C triedy Beáta Fiľová a Bettina Váradyová, ktoré úspešne obstáli v súťaži, keď si priniesli vzácne ceny- Beáta Fiľová 2. miesto v prednese poézie a Bettina Váradyová pamätný list.
EXPERT - geniality show

EXPERT - geniality show

Do súťaže EXPERT-geniality show sme sa zapojili 1. decembra 2016. Súťažiaci z našej školy mali odpovedať každú minútu na 1 otázku, aby zvládli celkovo 60 otázok, z dvoch súťažných tém. Témy boli tento rok nasledovné:
Dejiny, udalosti, umenie
Svetobežník
Mozgolamy
Do you speak English?
Góly body sekundy.
Bodové hodnoty jednotlivých otázok nie sú vopred určené. Organizátori ich stanovia až po súťaži, a to tak, že čím viac súťažiacich odpovie na otázku správne, tým bude jej bodová hodnota nižšia. Za nesprávne odpovede sa odčítavajú body. Výsledky budú zverejnené skôr ako minulé roky už 22. decembra na stránke súťaže www.sutazexpert.sk, kde sú k dispozícií aj skúšobné testy z daných tém.
Biela pastelka

OA – KA pomáha

Predstavitelia Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska poďakovali našim študentom za spoluprácu pri verejnej zbierke pre ľudí so zrakovým postihnutím. Napriek tomu, že vyzbieraná suma nebola vysoká, sme radi, že sme prispeli na dobrú vec a veríme, že sa podobných charitatívnych akcií ochotne naši žiaci zúčastnia aj inokedy.


Prijímanie prvákov do cechu študentov

prijímanie prvákov do cechu študentov prijímanie prvákov do cechu študentov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v piatok 18. novembra 2016 na škole konalo tradičné prijímanie prvákov do cechu študentov pod názvom KABU. Žiaci III. A a III. C triedy pripravili pre svoje „krstňatá“ - žiakov I. A a I. C triedy program, plný súťaží a dobrej nálady, ktorý bol ukončený slávnostným prijatím prvákov a ich prísahou. Aj keď sa prváci tohto dňa obávali, všetci ho prežili a už sú právoplatnými členmi veľkej rodiny študentov obchodnej akadémie.

Deň zdravej výživy

Súťaž ZAV

Dňa 18. novembra 2016 sa na škole konal aj „Deň zdravej výživy“. Zúčastnili sa ho všetky ročníky. Prvé tri ročníky súťažili v telocvični v triednych tímoch. Najlepšie družstvo bolo z II. A triedy, ktoré vyhralo košík plný ovocia. Súťažilo sa v disciplínach ako súťaž o najdlhšiu šupku z jablka, strúhanie mrkvy a jabĺčka na rýchlosť, jabĺčkový tanec a iných. Na záver si všetci zacvičili pod vedením Mgr. A. Paulyovej. Štvrtáci sa zúčastnili prednášky o zdravej výžive, ktorú pre nás zabezpečil Úrad verejného zdravotníctva v R. Sobote, za čo im ďakujeme.


Súťaž ZAV

Súťaž ZAV

V pondelok a utorok 14. – 15. novembra sme sa zúčastnili IX. ročníka súťaže v spracovaní textov na PC „ZAV Zvolen 2016“. Súťaž organizuje INTERINFO SR pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene.
Súťažilo sa v 2 disciplínach: 10-minútový odpis z obrazovky a 10-minútový odpis z papierovej predlohy (obidva s penalizáciou 50 úderov za chybu).
Súťažiaci písali v programe ZAV – počítačom riadená výuka písania na klávesnici. Našu školu reprezentovala žiačka II. A Nikoleta Vraštiaková a žiačka I. A Simona Kántorová. Nikoleta dosiahla 356 čistých úderov za minútu a Simona 198 čistých úderov za minútu - žiačky nás vzorne reprezentovali a úspešne obstáli v silnej konkurencii žiakov celého Slovenska.
NBS

NBS

Dňa 11. 11. 2016 si žiaci rozšírili svoje vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti a zúčastnili sa odbornej exkurzie v Národnej banke Slovenska v Bratislave. Žiakom sa páčila interaktívna výstava s názvom „Od slovenskej koruny k euru“. Počas pútavého rozprávania pracovníka NBS sa žiaci dozvedeli o histórii vzniku tejto inštitúcie, že od svojho vzniku prešla NBS viacerými výraznými zmenami a tiež o jej význame a úlohách v národnom a medzinárodnom meradle. Zacestovali si v čase a pozreli si, ako štáty Európy postupovali v integrácii, kým dospeli k spoločnej mene.
Žiaci si prehliadli aj stôl v tvare Slovenska s množstvom interaktívnych prvkov týkajúcich sa mincí a bankoviek. Dozvedeli sa aj o trvalom ukončení výroby 500,- € bankovky a jej vylúčení zo série Európa, vzhľadom na obavy, že táto bankovka by mohla uľahčovať nezákonnú činnosť.
Žiakov veľmi upútal krátky film z oblasti výroby 50,- € bankoviek v tlačiarni, počas ktorého objavili „mikrosvet“ bankovky – od výroby bankového papiera, cez výtvarné návrhy až aj po nové ochranné prvky – okienko s portrétom, hologram s portrétom, smaragdové číslo, vodoznak s portrétom, vystupujúca tlač, ktoré budú emitované 04. 04. 2017.

Ing. Gecková, Ing. Raiszová

19. medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Veltrh

V dňoch 10. – 11. 11. 2016 Incheba Bratislava – hostila 19. medzinárodný veľtrh cvičných firiem, ktorý reaguje na vysokú nezamestnanosť mladých ľudí. Preto aj naši žiaci 10. 11. 2016 navštívili veľtrh v rámci predmetu cvičná firma, ktorá podporuje podnikateľské vzdelávanie, ktoré je jednou z ôsmich priorít Európskej únie, aktivizuje mladých ľudí k samostatnosti a umožňuje im osvojiť si a zlepšiť podnikateľské, personálne, odborné či sociálne zručnosti z rôznych oblastí života. Žiaci mali možnosť získať nové informácie v oblasti nápadov na podnikanie.
V Inchebe zároveň prebiehal najväčší knižný veľtrh na Slovensku – a to 24. medzinárodný veľtrh Bibliotéka, na ktorej sa predstavilo 203 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Dánska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Ruska a Srbska.

Ing. Raiszová, Ing. Gecková
ZAV Olomouc 2016

Ibobor

V dňoch 10. – 11. novembra sa naša žiačka Nikoleta Vraštiaková (II. A trieda) zúčastnila medzinárodnej súťaže v písaní na klávesnici ZAV Olomouc 2016. Súťaž organizuje Obchodná akadémia Olomouc, združenie Interinfo ČR a Internetová škola ZAV. Okrem českých družstiev sa súťaže zúčastnili družstvá z Maďarska, Rakúska a 2 slovenské družstvá. Každé pozostávalo z 3 súťažiacich. Nikoleta dosiahla veľmi pekné výsledky. Pri odpise textu na 10 minút s penalizáciou 100 úderov za neopravenú chybu dosiahla rýchlosť 3910 hrubých úderov a umiestnila sa na 22. mieste. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 73 súťažiacich.


Ibobor

Súťaž iBobor na OA – KA

V pondelok a utorok 7. a 8. novembra 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili on-line informatickej súťaže iBobor. Informatická súťaž Bebras – Informatický bobor vznikla v roku 2004 v Litve. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, iniciovať v nich využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
V kategórii Juniori súťažilo z našej školy 20 žiakov z 1. a 2. ročníka. V kategórii Seniori súťažili žiaci 3. a 4. ročníka a do súťaže sa zapojilo 27 žiakov. Žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky, najlepší bol Lukáš Benda 50,69 bodov zo 4.A triedy a Tomáš Kováčik 57,36 bodov z I. A triedy.


Slovensko bez drog

Slovensko bez drog


Slovensko bez drog – t o je program, ktorý sme realizovali aj my na našej škole 7.11. 2016.
Opäť medzi žiakov našej školy prišiel sociálny pedagóg z Občianskeho združenia, ktorý interaktívnou formou žiakom približoval problematiku drogovej závislosti, ktorá je i v súčasnosti nebezpečenstvom mladej generácie. Žiaci svojím aktívnym zapájaním sa do diskusie oživili niekoľko spoločne strávených minút.

Mgr. E. Juhászová


Knihy rozprávajú príbehy

Príprava záložky

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016 5. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

Záložka do knihy spája slovenské školy:
Knihy rozprávajú príbehy

Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou.
Naše žiačky: Beáta Fiľová (I.C), Vanessa Háziková, Natália Šabíková, Nikoleta Vraštiaková (II.A) a Michaela Antalová (III.A) prijali túto výzvu a vyrobili veľmi originálne záložky. Aj toto je možnosť nadviazať priateľstvá spočiatku mailovou formou, ktorá môže prerásť do osobných kontaktov, čo bolo zámerom projektu. Výmenu záložiek môžu využiť i na poznávanie života žiakov OA Michalovce, ktorá nám bola pridelená.
Veríme, že tento projekt prispel nielen k nadviazaniu kontaktov medzi našimi partnerskými školami, ale že zaujímavé záložky budú inšpirovať žiakov k prečítaniu nejakej knihy.

PROJEKT „ Bez hraníc“

PROJEKT „ Bez hraníc“

V rámci medzinárodného projektu „ Bez hraníc“ oslovila našu školu Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium z Budapešti o spoluprácu. Vďaka tejto príležitosti sa 30 žiakov našej školy s tromi pedagogickými zamestnancami zúčastnilo v dňoch 24. až 27. októbra 2016 výmenného pobytu v hlavnom meste Maďarska.
Počas týchto 4 dní nám pripravili zaujímavý a pestrý program či už na pôde školy, ale aj v rámci spoznávania krás a mnohých zaujímavostí tohto historicky i súčasne významného mesta.
Okrem zaujímavých a pútavých prednášok a rozhovorov ľudí zo školy aj z praxe, či už z výrobnej sféry, alebo z oblasti cestovného ruchu mali žiaci možnosť využiť svoju kreativitu na základe vypočutých skúseností pri tvorbe vlastných prezentácií z prostredia cestovného ruchu.
Okrem týchto školských aktivít nám predstavili množstvo historických zaujímavostí z Buda aj Peštianskej strany. Veľkým zážitkom boli aktivity v Parlamentnom múzeu, kde žiaci mali príležitosť nasimulovať a predviesť atmosféru volieb v jednotlivých historických obdobiach za pomoci delegátov.
Množstvo zážitkov posledné odpoludnie umocnila plavba po Dunaji, vďaka ktorej sme sa mohli pokochať krásnymi historickými aj modernými stavbami po oboch brehoch Dunaja.
Vďaka našim úžasným sprievodcom sme mali príležitosť v tak krátkom čase spoznať veľké množstvo pamiatok a zaujímavostí z tohto veľkomesta. Na presuny sme využili a spoznali mnoho spôsobov mestskej prepravy.
Celý týždeň dopadol veľmi dobre a budeme sa tešiť na jar, keď budeme mať príležitosť opätovať návštevu z Maďarska.

„Határtalanul“ projekt

„Határtalanul“ projekt

„Határtalanul“ annak a nemzetközi projeknek a neve melynek keretén belül a Budapesti Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium meghívására Budapestre látogathattunk. A látogatás Magyarország fővárosába 2016. október 24. és 27. között valósult meg 30 diák és 3 tanár részvételével.
A szervezők az ott töltött 4 napot nagyon gazdag és tartalmas programmal töltötték meg. A diákok érdekes előadásoknak és beszélgetéseknek voltak részesei ahol szakemberek avatták be őket a gazdasági élet kisebb nagyobb fortélyaiba. A szakelőadások után kihasználhatták saját kreativitásukat a városnéző lehetőségeket feldolgozó prezentációk készítésénél.
A délelőtti iskolai programokat délután Buda és Pest történelmi nevezetességeinek megtekintése követte. Nagy élmény volt az Országgyűlési Múzeum interaktív kiállítása, ahol a diákok saját bőrükön próbálhatták ki a választások légkörét különböző történelmi időszakokban.
Egy hajóút a Dunán fejezte be a mozgalmas hét programját. Segíségével megcsodálhattuk mindkét part történelmi és modern épületeinek sokaságát. Az idő rövidsége ellenére is sikerült idegenvezetőink ügyességének köszönhetően rengeteg érdekességet látnunk. Utazásainkhoz többféle tömegközlekedési eszközt is felhasználtunk.
A hét sikerének jegyében örömmel várjuk a tavaszi látogatást, amikor partneriskolánk Rimaszombatba látogat.

TNT Theatre Britain v Košiciach

TNT Theatre Britain v Košiciach


Stalo sa už tradíciou, že sa študenti našej školy zúčastňujú divadelného predstavenia v Košiciach každý školský rok. Dňa 21. 10. 2016 sme sa zúčastnili opäť. Divadelné predstavenie sa konalo v centre Košíc vo Veľkej sále historickej radnice. Išlo o divadelné predstavenie Oliver Twist od slávneho anglického spisovateľa Charlesa Dickensa. Túto divadelnú hru nacvičilo TNT Theatre Britain a bolo v angličtine. Študenti mali možnosť počuť britskú angličtinu priamo z úst londýnskych hercov. Zároveň návšteva divadelného predstavenia v angličtine motivovala študentov v učení sa cudzieho jazyka.
Pred predstavením mali študenti možnosť prezrieť si centrum Košíc a urobiť menšie nákupy v nákupnom centre Optima.

Ekotopfilm – Envirofilm

Ekotopfilm

12. októbra 2016 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili regionálnej tour Ekotopfilm – Envirofilm, Medzinárodného filmového festivalu zameraného na témy súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom.
Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom, zrozumiteľne a atraktívne, meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja a preto sme veľmi radi, že aj naši žiaci mohli zhliadnuť vybrané filmy o stavaní umelých koralov, o vegánstve, o znečisťovaní Jaroveckého ramena a absolvovali tiež zážitkový program spoločnosti NATUR-PACK, ktorá v niektorých mestách zabezpečuje triedený zber odpadu a stará sa o jeho recykláciu a ktorej prezentácia bola sprievodným programom festivalu.
Študenti sa dozvedeli, že:
    - rolky toaletného papiera sa nehádžu do kontajnera s papierom, lebo sa nedajú recyklovať, preto sa hádžu
      do komunálneho odpadu
    - existuje aplikácia Green bin, pomocou ktorej sa dozvieme, kde sa v danom meste nachádza zberňa
      jednotlivých druhov odpadov
    - zrecyklovaním 10 ton papiera ušetríme 17 stromov
    - že koraly narastú na umelých koraloch 5 cm za 6 mesiacov ...

Deň duševného zdravia

Deň duševného zdravia

Dňa 11. októbra 2016 boli opäť otvorené dvere pre študentov stredných škôl v Dome duševného zdravia v Rimavskej Sobote, kde pravidelne chodíme aj my z našej školy v zastúpení študentov II.A a II.C triedy. Tentokrát netradične, ale veľmi príjemne sa naše spoločné posedenie začalo kultúrnym programom, ktorý pre nás pripravili žiaci ZUŠ v Rimavskej Sobote. Po programe nasledovala krátka prehliadka pracovných priestorov na oddelení, kde sa pacienti venujú rôznym umeleckým činnostiam. Ako to býva zvyčajne, nechýbala ani odborná prednáška primára oddelenia MUDr. Petra Korcsoga na stále aktuálnu tému o duševnom zdraví. Príjemne naladení a relatívne oddýchnutí sme tak ukončili náš pracovný deň.

Mgr. Erika Juhászová


Exkurzia v Kremnici

Deň duševného zdravia

V piatok 7. októbra 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Kremnici. Cieľom tejto akcie bolo okrem spoznávania krásneho, historicky známeho a významného baníckeho mesta v objatí Kremnických vrchov návšteva najstaršieho nepretržite vyrábajúceho podniku nielen v Európe, ale aj na svete a to Mincovne.
Žiaci si vypočuli zaujímavé informácie o vzniku tohto výrobného podniku pred takmer 700 rokmi a jeho neustálom fungovaní do dnešných čias. Mohli vidieť, čo je a bolo náplňou ich výroby počas celej existencie podniku. V starej časti mincovne mali možnosť vidieť staré a ešte stále fungujúce vyše storočné stroje a starožitný trezor.
V novej časti mohli priamo nahliadnuť do výroby a balenia práve vyrábaných mincí. Na pamiatku si každý žiak odniesol vyrazenú pamätnú mincu ako spomienku na tento deň.
Po návšteve Mincovne žiakov okúzlili priestory Mestského hradu, ktorý dominuje nad krásnym námestím. Najskôr sa väčšina žiakov zohriala výstupom po 127 točitých strmých kamenných schodoch na vežu, z ktorej je neskutočne nádherný výhľad na panorámu mesta a okolité kopce.
Následne si vypočuli historické zaujímavosti súvisiace so vznikom mesta, ťažby vzácnych, drahých kovov a rôznych zvykov a tradícií tohto mesta. Okrem toho sa mohli pokochať pohľadom po interiéri kostola sv. Kataríny, v ktorom je umiestnený moderný organ, jeden z najkvalitnejších na Slovensku.
Veríme, že napriek chladnejšiemu októbrovému dňu si žiaci doniesli veľa zážitkov a zaujímavých momentov, na ktoré budú v dobrom spomínať.

Ing. Jana Bottová a Ing. Ingrid Raiszová

Odhaľovanie búst

Odhaľovanie búst

Do Aleje dejateľov Gemera a Malohontu opäť pribudli busty nových historických osobností, ktorí sa aktívne podieľali na obrane práv Slovákov a to šírením kultúry a ľudovej slovesnosti. Duchovný otec P. Jozefi a jeho kapláni J. D. Čipka a A. H. Škultéty od 6. októbra 2016 za prítomnosti predstaviteľov vedenia nášho mesta a hostí doplnili zbierku podobizní významných historických osobností nášho regiónu a pri tejto veľkolepej udalosti sme nechýbali ani my. Študenti Kristína Purdeková (IV. A) a Ján Vlačuha (I.A) prispeli svojím vystúpením k výnimočnosti slávnostnej chvíle.

Mgr. Erika Juhászová

Prvé kolo súťaže Roadshow 2016

Roadshow

Dňa 4. októbra sa študenti III. A triedy zúčastnili prvého kola súťaže Roadshow 2016, ktorej organizátorom je Úrad vlády SR.
Na pôde našej školy sme privítali Mgr. Simonu Svetlákovú, z Úradu podpredsedu vlády, ktorá veľmi prístupnou a pochopiteľnou formou odprezentovala študentom základné informácie o Európskych štrukturálnych fondoch a konkrétnych operačných programoch.
Táto prednáška bola milým spestrením vyučovacieho procesu, ako aj prínosom pre študentov, pretože o eurofondoch počúvajú z médií často, ale s možnosťou praktickej realizácie projektu sa zatiaľ nestretli.
Druhé kolo bude pokračovať vypracovaním simulovaného projektového zámeru na základe skutočných potrieb regiónu a reálnych možností jednotlivých operačných programov.

Ing. J. Bottová

Podujatie „ V múzeu zvoní“

V múzeu zvoní

Pri príležitosti 37. ročníka Svetového dňa cestovného ruchu pripravilo Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote dňa 28. septembra 2016 pre verejnosť vyučovací deň „ V múzeu zvoní “, ktorého témou bol „ Cestovný ruch pre všetkých“.
Tejto netradičnej akcie sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka, ktorí si aj v škole vybrali voliteľný predmet Cestovný ruch a to v doprovode s vyučujúcou Ing. Ingrid Raiszovou. Neskôr sa k nim pridali aj naši prváci z I. A triedy.
Pripravené boli 20 minútové prednášky z odborov archeológia, história, etnografia, výtvarné umenie a prírodné vedy. Jednotliví zamestnanci múzea mali pripravené pútavé prezentácie z jednotlivých oblastí, ktorým sa pri svojej práci podrobnejšie venujú a tak vedeli tieto témy priblížiť našim študentom.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na takejto netradičnej akcii, vďaka ktorej naši žiaci mali možnosť lepšie spoznať svoj región, v ktorom žijú a študujú a tak objaviť zaujímavosti, krásy a bohatstvá svojho rodného kraja.
„ Veď poznanie vlastnej minulosti je základom pre prítomnosť a devízou do budúcnosti.“
Netradičná hodina TOVAROZNALECTVA

Kvízmajster

V piatok 23. septembra 2016 sme využili s I. C triedou zaujímavú akciu v priestoroch Domu kultúry na netradičnú hodinu TOVAROZNALECTVA. Navštívili sme so žiakmi VÝSTAVU poľnohospodárskych produktov z Gemera, ktorú v spolupráci s Mestom Rimavská Sobota a Gemerskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou organizoval Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov.
Žiaci mali možnosť pohľadom sa pokochať po rôznych záhradkárskych produktoch našich šikovných pestovateľov, videli mnoho zaujímavých a krásnych exemplárov z ovocia, zeleniny, okrasných rastlín a ďalšie zaujímavosti ako rôzne zvieratká a produkty z nich.
Pri vchode mohli ochutnať čerstvý jablkový mušt a vo vnútri mali možnosť pochutnať si na vynikajúcich výrobkoch z Gazdovského dvora z Nižnej Pokoradze a tohtoročný med.
Pozornosť pútali aj zaujímavé drevené rezbárske drobnosti, ktoré si mohli kúpiť. Celú atmosféru tejto výstavy pekne dotvárala zaujímavá dekorácia v tradičnom „gazdovskom duchu“.

Ingrid Raiszová

Kvízmajster

A je to tu............!Boj o prestížny titul Kvízmajster sa začal a my, žiaci IV.B, sme boli pritom. 1. kolo novej zábavno-vedomostnej súťaže pre stredoškolákov sa uskutočnilo v dňoch 20. – 21. 9. 2016 v divadelnej sále Domu kultúry v Rimavskej Sobote. 10 súťažných tímov z 8 stredných škôl si otestovalo svoje vedomosti z oblasti hudby, filmu, divadla, literatúry, či výtvarného umenia. Na študentov čakalo viac ako 200 kvízových otázok a rôznych zábavno-vedomostných úloh. Neformálne si mohli spolu s nami zasúťažiť i žiaci I.A triedy, ktorí boli morálnou oporou v hľadisku, možno aj následníkmi.

Žiaci IV.B.

Účelový kurz

Účelový kurz

Tradične začiatkom školského roku sa konajú účelové cvičenia a účelový kurz. Tento rok sa kurz uskutočnil kombinovanou formou, prvý deň si žiaci opakovali vedomosti a zručnosti zo zdravotnej prípravy a protipožiarnej ochrany v priestoroch školy a požiarnej zbrojnice . Využili sme odborné rady a skúsenosti záchranára Martina a pracovníka miestneho hasičského zboru.
Ďalšie dva dni účelový kurz pokračoval internátnou formou na Chate Zbojská.


Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

       V pondelok 5. septembra 2016 sa po dvojmesačných letných prázdninách opäť zaplnili priestory Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote. Riaditeľka školy Mgr. Blanka Tomčová slávnostným prejavom otvorila nový školský rok a popriala všetkým pedagógom a žiakom veľa zdravia, úspechov, chuti do učenia a nových vedomostí a zručností. Osobitne privítala 56 žiakov prvého ročníka a pozdravila aj budúcich maturantov, ktorí strávia posledný školský rok na našej škole. V maďarskom jazyku sa prítomným prihovorila Ing. Mária Kisantal. Po organizačných pokynoch sa žiaci rozišli do svojich tried, kde strávia 189 vyučovacích dní plných nových zážitkov, poznania, ale aj pestovania medziľudských vzťahov, pomoci a podpory pri hľadaní seba a svojej životnej cesty.<<  aktuality       11  <<   novšie správy | staršie správy  10  >>     9    8    7    6    5    4    3    2    1 
  e-mail: sekretariat@obchars.sk
© OA RS
  webmaster