Záverečné projektové produkty


podniková ekonomika anglický jazyk 1 anglický jazyk 2 bankovníctvo administratíva a korešpondencia
nemecký jazyk matematika triednictvo prevencia drogovej závislosti
  e-mail: sekretariat@obchars.sk
© OA RS
  webmaster
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!