PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

OBCHODNÁ AKADÉMIA - KERESKEDELMI AKADÉMIA
K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 Rimavská Sobota
kontaktná osoba:
Ing. Mária Kisantal,
0908 925 303
mariakisantal@gmail.com


ETICKÝ KÓDEX VEREJNÉHO OBSTARÁVANIAZÁKAZKY NAD 1 000 €

ZÁZNAM
Z PRIESKUMU TRHU
Nákup 10 dverových šatní
INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK
Nákup 10 dverových šatní
ZÁZNAM
Z PRIESKUMU TRHU
   Dodávka a montáž PVC podlahy  
INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK
   Dodávka a montáž PVC podlahy   PODLIMITNÉ A NADLIMITNÉ ZÁKAZKYSÚHRNNÉ SPRÁVYSMERNICA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  e-mail: sekretariat@obchars.sk
© OA RS
  webmaster
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!