PRENÁJOM PRIESTOROVNOVÉ:
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Vzdelávanie
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Prevádzkovanie bufetu
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Výkon administratívnej činnosti
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Priestor pre sklad
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Prevádzkovanie zubnej ambulancie
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Poskytovanie športových služieb
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Zastavané plochy a nádvoriaVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Priestor pre skladVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Poskytovanie športových služieb – vyučovanie povinnej telesnej výchovy ZŠ
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Vzdelávanie
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Vzdelávanie
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
PREVÁDZKOVANIE ŠKOLSKÉHO BUFETU
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
VzdelávanieVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
VzdelávanieVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Vzdelávanie
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Poskytovanie športových služiebVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Prevádzkovanie zubnej ambulancieVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Poskytovanie športových služieb – vyučovanie povinnej telesnej výchovy ZŠVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Poskytovanie športových služiebVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Zastavané plochy a nádvoriaVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Prevádzkovanie školského bufetuVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Poskytovanie športových služieb – vyučovanie povinnej telesnej výchovy ZŠVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
VzdelávanieVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
VzdelávanieVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
VzdelávanieVerejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
PREVÁDZKOVANIE ŠKOLSKÉHO BUFETU
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Poskytovanie športových služieb – vyučovanie povinnej telesnej výchovy ZŠ
Verejná obchodná súťaž
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
PREVÁDZKOVANIE ŠKOLSKÉHO BUFETUVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu
s účelovým určením: Poskytovanie športových služiebVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu
s účelovým určením: Prevádzkovanie zubnej ambulancieVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu
s účelovým určením: Zastavané plochy a nádvoria
Verejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Poskytovanie športových služieb – vyučovanie povinnej telesnej výchovy ZŠVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: VzdelávanieVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: VzdelávanieVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Poskytovanie športových služiebVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Zastavané plochy a nádvoria
Verejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Poskytovanie športových služieb
Verejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Zastavané plochy a nádvoriaVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: VzdelávanieVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: VzdelávanieVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Poskytovanie športových služieb – tréning bedmintonuVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Zastavané plochy a nádvoriaVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Poskytovanie športových služiebSadzobník nájomného príležitostného prenájmu prebytočných a dočasne prebytočných priestorov Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia Rimavská SobotaObchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Vzdelávanie – výkon poradenského centra pre dospelýchSadzobník nájomného príležitostného prenájmu prebytočných a dočasne prebytočných priestorov Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia Rimavská SobotaPLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ROK 2015Verejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Realizácia prenesených kompetencií štátuVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Vzdelávanie – výkon poradenského centra pre dospelýchVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Poskytovanie športových služiebVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Zastavané plochy a nádvoriaVerejná obchodná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: VzdelávanieObchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: VzdelávanieObchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Umiestnenie reklamyObchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením: Realizácia prenesených kompetencií štátuObchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmuObchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu
s účelovým určením: Zastavané plochy a nádvoriaObchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu
s účelovým určením: VzdelávanieObchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu
s účelovým určením: Vzdelávanie – výkon poradenského centra pre dospelýchObchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu
s účelovým určením: VzdelávanieSadzobník nájomného príležitostného prenájmu prebytočných a dočasne prebytočných priestorov
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Vzdelávanie
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Vzdelávanie – výkon poradenského centra pre dospelých
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením:
Zastavané plochy a nádvoria

  e-mail: sekretariat@obchars.sk
© OA RS
  webmaster
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!