VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka školy:Mgr. Blanka Tomčová             e-mail       tel: 047 560 36 13
Zástupkyňa riaditeľky pre pedagogické činnosti:   Ing. Mária Mišuráková  e-mail 
Zástupkyňa riaditeľky pre TEČ:   Ing. Mária Kisantal  e-mail 

PREDMETOVÉ KOMISIE

PK1 Spoločensko-vedné predmety vedúca: Mgr. Magda TušimováSJL-HV  e-mail
   členovia: Mgr. Erika JuhászováSJL-OBN-ETI  e-mail
    Mgr. Ildikó KovácsováMJL-SJL  e-mail
    Mgr. Blanka TomčováSJL-DEJ  e-mail
PK2 Prírodovedné predmety a telesná výchova vedúca: Mgr. Lujza ZelezníkováMAT-INF  e-mail
    Ing. Izabela BelicováINF  e-mail
    Mgr. Jana Kureková TEV  e-mail
PK3 Odborné predmety vedúca: Ing. Anna Geckováprofesijné predmety  e-mail
    Ing. Jana Balíkováprofesijné predmety  e-mail
    Ing. Darina Brezovickáprofesijné predmety  e-mail
    Ing. Mária Kisantalprofesijné predmety  e-mail
    Ing. Mária Mišurákováprofesijné predmety  e-mail
    Ing. Ingrid Raiszováprofesijné predmety  e-mail
    PaedDr. Július SojkaRUJ-ZEM-ETI  e-mail
    Ing. Andrea Suchánkováprofesijné predmety  e-mail
PK4 Cudzie jazyky vedúca: Mgr. Alena KováčováANJ-SJL  e-mail
členovia:Mgr. Roman HanusANJ  e-mail
    Mgr. Andrea PaulyováNEJ-SJL  e-mail
      PhDr. Anna VaculčiakováNEJ-SJL  e-mail
  e-mail: sekretariat@obchars.sk
© OA RS
  webmaster
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!